صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی > کارگروه حسابداری و حسابرسی 

 

کارگروه مالی و حسابداری
موضوع هدف مخاطب
  • رویه ها و استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی، کنترل های داخلی و حسابرسی عملکرد
  • یکسان سازی رویه های حسابداری و ثبت عملیات تجاری و فرآیند های مربوطه ، تدوین مدل استقرار نظام کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی ، تدوین فرمت واحد گزارشگری مالی شرکت های لیزینگ
  • عضو مالی هیات مدیره ، معاونت ها و مدیران مالی و اقتصادی و حسب مورد و بنا به تمایل اعضا مدیران عامل
  • رؤسای حسابداری و کارشناسان ارشد حسابداری و حسابرسی شرکت های عضو

 

مشخصات اعضا

 

 
نام و نام خانوادگی شرکت لیزینگ سمت
هادی امینی هراتی
  رئیس کارگروه
ناصر اسماعیلی لیزینگ پارسیان رئیس حسابداری
سعیده حاج آقاسی فراز اندیشان صنعت و توسعه  رئیس حسابداری
عباس بنی مهد  گسترش سرمایه گذاری ملی مدیر مالی
ستار پور سلطانی  پارسیان مدیر تامین و تجهیز منابع مالی
سید یوسف پور هادی توسعه صنعت و تجارت توس رئیس حسابداری
سید شهاب الدین  پور عباس لیزینگ امید
مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی
رضا پاکروان غدیر خودرو مدیر مالی
نازنین تقی پور پاسارگاد مدیر مالی
مهدی جعفری  بهمن لیزینگ مدیر مالی و اداری
مهدی درویش ایرانیان مدیر مالی
غلامحسن رضایی   توسعه صنعت و تجارت توس مدیر امور مالی
نفیسه سعدی پور
  اقتصاد نوین مدیر مالی
عباس سعیدی  واسپاری حکمت ایرانیان مدیر مالی
محمود رضا ستاورز لیزینگ میلاد شهر
مدیر امور مالی
محسن صالحی واسپاری سپهر پارس رییس حسابداری
ندا علیا لیزینگ ایرانیان کارشناس مالی ارشد
امیر عبادی سهی  ایران سرپرست امور مالی
مجید عباسی لیزینگ شهر
ریاست حسابداری
مژگان هوشنگی لیزینگ دی کارشناس حسابداری
معصومه هادی پور لیزینگ خودرو غدیر رئیس امور مالی و اعتبارات
فرناز عاملی لیزینگ اقتصاد نوین
کارشناس مالی
فاطمه جهانی مقدم لیزینگ کارآمد  
علی مصطفایی لیزینگ آتیه صبا معاون مالی و اقتصادی
سید علی حسینی اصیل لیزینگ پیمان کارآفرین  مدیر مالی
علیرضا نوروزی واسپاری سپهر صادرات مدیر حسابرسی داخلی

 

رئیس کارگروه: هادی امینی هراتی

دبیر کارگروه: علیرضا نوروزی

   دانلود : گزارش_جلسه_دوم_حسابرسی_و_حسابداری.pdf           حجم فایل 646 KB
   دانلود : صورتجلسه_اول_کارگروه_حسابداری_و.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : ششمین_صورتجلسه_کارگروه_مالی_انجمن.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود : چهارمین_صورتجلسه_کارگروه_مالی.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : سومین_جلسه_کارگروه_مالی_حسابداری.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود : دومین__جلسه_کارگروه_مالی_و_حسابداری.pdf           حجم فایل 339 KB
   دانلود : اولین_جلسه_کارگروه_مالی_و_حسابداری.docx.pdf           حجم فایل 613 KB