صفحه اصلی > معرفی انجمن > خدمات 

نظارتی

ارتباط با دستگاه اصلی ناظر و دستگاه های نظارتی جانبی مرتبط با فعالیت اعضا

حکمیت اختلافات بین سازمانی و بیرون سازمان

جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضا و استقرار انضباط درون تشکلی

ایجاد نظام رتبه بندی کیفی اعضا و اعمال کنترل بر اجرای استانداردها

کمک در جهت احراز صلاحیت های متقاضیان ورود به صنعت و جلوگیری از تخلفات احتمالی فعالان صنعت

حمایت و پشتیبانی

فعالیت های مشاوره ای ،پژوهشی ، علمی و آموزشی برای اعضا و دیگران و تشکیل کارگروه های تخصصی

ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت اعضا ، تشکیل کنسرسیوم و سندیکا برای برخی فعالیت ها، کمک در ایجاد سرمایه گذاری های مشترک

تدوین استاندارد ها ، رویه ها و روش های کنترل کیفی با کمک اعضا و منابع معتبرخارج از اعضا

برگزاری و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به خارج از کشور

زمینه سازی سهولت استفاده اعضا از تسهیلات و خدمات بانک ها و مؤسسات اعتباری ، بازار سرمایه، وزارتخانه ها ، نهادها ، سازمانها و شرکت های مختلف