صفحه اصلی > پژوهش و توسعه 

طرح جامع مطالعاتی صنعت لیزینگ

 

با توجه به وضعیت نسبتا نامطلوب ایران در حجم کسب و کار جدید صنعت لیزینگ نسبت به کشورهای منطقه مانند ترکیه كه در گزارش های جهانی منعکس شده‌ است، ضرورت ریشه یابی و بررسی موشکافانه صنعت لیزینگ در ایران، به خصوص در بحث چالش ها و تهدیدهای پیش روی این صنعت با رویکرد مطالعه تطبیقی، هر لحظه بیشتر احساس می شود. از این روی انجمن ملی لیزینگ به عنوان تنها تشکل تخصصی در این خصوص جهت آغاز این مطالعه با به کارگیری پژوهشگران حوزه اقتصادی، برنامه ریزی کرده است.

1)      اهداف پروژه:

 • بررسی الگوهای نظارتی صنعت لیزینگ در کشورهای منتخب
 •  بیان مدل پیشنهادی نظارتی صنعت لیزینگ به بانک مرکزی با پشتوانه  مطالعات تطبیقی
 • تطبیق شاخص های قانونی مرتبط با توسعه کسب و کار صنعت لیزینگ در ایران و کشورهای پیش رو
 • مقایسه تطبیقی فرصت ها و تهدیدهای صنعت لیزینگ در کشور در مقایسه با کشورها منتخب

2)     سوالات اصلي پروژه:

 • آیا مقررات گذاری و نظارت در صنعت لیزینگ ایران از یک غنا و استقلال کافی و مناسب برخوردار است؟
 • جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا این صنعت در میان سایر واسطه گران مالی در ایران قدرت رقابت پذیری دارد؟
 • آیا صنعت لیزینگ در ایران دارای الگویی جهت رشد و پیشرفت هست؟
 • جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد 7 کشور منتخب مورد مطالعه چگونه است؟
 • کشورهای منتخب دارای چه چارچوب نظارتی و قانونی هستند که می تواند مورد استفاده ایران قرار گیرد؟
 • میزان تشابه چارچوب های نظارتی و ارکان اصلی قوانین لیزینگ در کشورهای منتخب با ایران چه میزان است؟

3)    قلمرو پژوهش:

این پژوهش به بررسی صنعت لیزینگ ایران و مقایسه آن با هفت کشور منتخب در این صنعت خواهد پرداخت.

4)     خروجي ها، دستاوردها و نتايج مورد انتظار:

 • شناخت هر چه بیشتر الگوهای موفق جهانی صنعت لیزینگ از بعد نظارتی و قانون گذاری در این صنعت
 • مقایسه تطبیقی وضعیت صنعت لیزینگ ایران با کشورهای منتخب از بعد نظارتی و قانون گذاری
 • موشکافی چالش ها و تهدیدهای صنعت لیزینگ ایران
 • مقایسه راهکارهای موفق مورد استفاده در کشورهای موفق در صنعت لیزینگ و امکان سنجی اتخاذ آن ها در ایران با توجه به شرایط صنعت لیزینگ کشور
 • کمک به تدوین پیش نویس قانون صنعت لیزینگ برای اولین بار در کشور
 • رایزنی با نهادهای نظارتی و قانون گذاری جهت بیان شفاف چالش ها و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار صنعت به پشتوانه مطالعات تطبیقی بین المللی

5)    سوابق مطالعات قبلی مشابه:

    تاکنون در کشور مطالعات مشابهی که در بر دارنده مقایسه شاخص های نظارتی و قانونی صنعت لیزینگ ایران و کشورهای منتخب و برتر در این صنعت باشد، انجام نشده است.

 

6)     یافته ها و دستاوردهای این پژوهش چه مشکل (مشکلاتی) را در این رشته فعالیت های اقتصادی مرتفع خواهد کرد؟

 • رفع موانع قانونی ایجاد و توسعه کسب و کار صنعت لیزینگ و بهبود ضریب نفوذ لیزینگ در ایران
 • رفع مشکلات حقوقی حین عملیات لیزینگ در کشور
 • مطلع ساختن مسئولان و اولیای امور صنعت از الگوهای موفق توسعه در سایر کشورها و لزوم ایجاد مراوده بیشتر لیزینگ ایران با سایر لیزینگ های پیشرفته در جهان
 • توجه بیشتر به نقش تأمین مالی در ایران و فاصله گیری از اقتصاد بانک محور
 • ورود صنعت لیزینگ به پروژه های ملی تأمین مالی کالاهای گران قیمت(Big ticket leasing)