صفحه اصلی > معرفی انجمن > اعضای هیات مدیره 

 

اعضا هیات مدیره


مهندس محسن معلمیان

رئیس هیات مدیره - مدیر عامل لیزینگ پاسارگاد

لیسانس مهندسی ساخت- فوق لیسانس مدیریت صنایع

برنده جایزه جشنواره خوارزمی _ ثبت اختراع سال 1376* برنده جایزه جشنواره خوارزمی _ ثبت اختراع سال1378

مدرس موسسه عالی بانکداری* مدرس دانشگاه خاتم*مدرس موسسه مطالعات پاسارگاد

سوابق کاری: مدیر امور شرکتهای بانک صنعت و معدن، مدیر عامل شرکت تامین مسکن جوانان، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد، عضو هیئت مدیره شرکتهای: ویرایران- ایراداک تبریز-دیسمان اصفهان- ساختمان و شهرسازی هشتم- مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد-سرمایه گذاری ساختمان ایران- مجتمع سرب و روی زنجان- آذرسان نفت بهران- خانه ساز امید- آذریت تبریز

 بهزاد قنبری

 مدیر عامل واسپاری ملتدکتر حمید رضا سلیمی

عضو هیات مدیره و خزانه دار - مدیر عامل لیزینگ انصاردکتر علی زارعی

نائب رئیس - رئیس هیات مدیره لیزینگ ایران

دکتر مجید باقری

عضوهیات مدیره - رئیس هیات مدیره لیزینگ رایان سایپا

 


علیرضا اسدپور

عضو هیات مدیره - مدیر عامل لیزینگ صنعت و معدن

مجید پرتوی

عضو هیات مدیره - مدیر عامل پارس لیزینگ

محمد هادی موقعی

دبیر کل

لیسانس مدیریت بازرگانی- فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

سوابق کاری: عضو هیات مدیره واسپاری سپهر صادرات، معاون مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره لیزینگ کارآفرین- قائم مقام معاونت مالی پارس خودرو، معاونت مالی شرکت های مهندسی بازرگانی سایپا و مهندس توسعه سایپا، مدیر امور مالی و اقتصادی مگاموتور سایپا-  سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه - عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری حافظ، عضو هیات مدیره داروسازی شیراز سرم، بهران محور گلپایگان، سایپا پلوس