پنجمین نشست عمومی مدیران عامل شرکت های لیزینگ

بیست و هشتم آبان ماه 1397

مجمع عمومی عادی انجمن ملی لیزینگ ایران

97/03/28

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن ملی لیزینگ ایران 1396/05/30

Slide thumbnail

لیزینگ؛ حفظ پول و مدیریت دارایی

لیزینگ؛ حفظ پول و مدیریت دارایی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک مالیاتی در شرکت های لیزینگ

چهارم اسفند 1395

مدرس: غلامحسین دوانی

نشست تخصصی فضای کسب و کار لیزینگ

پیوندها

کتابخانه

چند رسانه

You need to upgrade your Flash Player
انتخاب انجمن ملی لیزینگ ایران
You need to upgrade your Flash Player
انتخابات هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران