صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی > کارگروه حقوقی 

کارگروه حقوقی

 
مخاطب هدف موضوع
معاونت ها و مدیران وصول مطالبات، مدیران و مشاوران و کارشناسان حقوقی اعضا
توانمند سازی اعضا در تدوین روش های موثر در وصول مطالبات و دریافت مشاوره های حقوقی و امکان حضور قاطع در دادگاهها و توان دفاع از حقوق خود در مقابل تعدد آرای قضایی
تدوین رویه های نظارت، وصول و حقوقی و یکسان سازی آنها در میان اعضا

 

مشخصات اعضا

نام و نام خانوادگی شرکت سمت
پیمان امامی لیزینگ خودرو غدیر
رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات
دکتر محمد باباپور لیزینگ ایرانیان مدیر حقوقی و قراردادها
علی بیک محمد دلیوند واسپاری سپهر پارس مدیر پیگیری و نظارت
علی خوشدل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد مدیریت امور مشتریان
صدقعلی خدایی لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
مشاور و مدیر قراردادها
مرضیه داوری لیزینگ دی
مدیر حقوقی
علیرضا رزاق کریمی لیزینگ پارسیان
مدیر حقوقی
علی سفیری لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی کارشناس امور قراردادها
هادی صدر فضلائی  لیزینگ افق اقتصاد  مدیر حقوقی و قراردادها
مهران طالب تبریزی بهمن لیزینگ مدیر حقوقی
سارا عظیمی نژادان لیزینگ صنعت و معدن مدیر حقوقی
فاطمه علی عباسی لیزینگ اقتصاد نوین
کارشناس حقوقی
منصوره کیاست  واسپاری سپهر پارس  مدیر حقوقی
راحله میرزایی لیزینگ خودروکار وکیل
شهرام محمدنیا  لیزینگ رایان سایپا رئیس اداره حقوقی
سید محمد رضا محسنی لیزینگ ایران مدیر امور حقوقی
پارسا نکوئیان لیزینگ غدیر مدیر وصول مطالبات
مهناز نجاری لیزینگ خودرو کار
مدیر حقوقی و امور قراردادها
محمد جواد صادقی لیزینگ اقتصاد نوین مدیر امور حقوقی و امور قراردادها
ابراهیم گلچین نسب لیزینگ جامع سینا  
احمد اتفاقی لیزینگ کارآمد  
محمد پرهوش واسپاری آتی نگر آفام  

 

 

   دانلود : نهمین_صورتجلسه.pdf           حجم فایل 504 KB
   دانلود : صورت_جلسه_ضمانت_نامه_های_بانکی.pdf           حجم فایل 860 KB
   دانلود : هشتمین_صورتجلسه.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : پنجمین_صورتجلسه.pdf           حجم فایل 415 KB
   دانلود : چهارمین_صورتجلسه_.pdf           حجم فایل 417 KB
   دانلود : سومین_جلسه_حقوقی_و_نظارت.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود : دومین_جلسه_کارگروه_حقوقی_و_نظارت_.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : اولین_جلسه_کارگروه_حقوقی_و_نظارت.pdf           حجم فایل 643 KB