صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی > کارگروه فروش و عملیات 

 

کارگروه فروش و عملیات


مخاطب هدف موضوع
  • معاونت ها و مدیران قراردادها، فروش و عملیات شرکت های عضو
  • توانمند سازی اعضا در به کارگیری روش های نوین و مرتبط با لیزینگ در گسترش بازار، جذب مشتریان، جذب فروشندگان و جلب رضایت مشتریان در اثر ارائه خدمات فروش و پس از فروش و بخصوص افزایش توان تخصصی در بازارهای متنوع لیزینگ - مدیریت ریسک
  • روش های توسعه بازار و سیاست های افزایش فروش و گسترش بازار با رویکرد تخصصی نمودن حوزه های عملیاتی لیزینگ و گسترش بازار
نام و نام خانوادگی شرکت سمت

 

مشخصات اعضا

علیرضا الیکائی لیزینگ غدیر خودرو مدیر بازاریابی
سید عطا بطحائی لیزینگ افق اقتصاد مدیر اجرایی
بهناز تاجیک لیزینگ اقتصاد نوین کارشناس بازاریابی و توسعه محصولات
محمد رضا حیدری زاده بهمن لیزینگ سرپرست فروش و خدمات پس از فروش
منوچهر آدینی
لیزینگ ایران مدیر بازاریابی و فروش
علیرضا ساعدی  لیزینگ سپهر پارس مدیر بازاریابی و فروش
حمید شهریاری واسپاری سپهر پارس رئیس بازاریابی و فروش
کیوان صادقی
ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد مدیرلیزینگ
حسن طاهری لیزینگ پارسیان مدیر لیزینگ خودرو
شهاب عبدلی لیزینگ ایرانیان رئیس اداره بازریابی و فروش
ناصر فروزان  لیزینگ صنعت و معدن مدیر لیزینگ
نجمه قربانی لیزینگ شهر مدیر تامین و سرمایه گذاری
عباس کاسان لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی مدیر برنامه ریزی، نظارت و توسعه بازار
فرناز کاظم لیزینگ اقتصاد نوین مدیر بازاریابی
مریم گیلک  لیزینگ کارآفرین سرپرست لیزینگ و عملیات
سحر موسوی خواه  لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ کارشناس ارشد فروش
علی نور محمدی بهمن لیزینگ مشاور اجرایی

 

 

   دانلود : صورتجلسه_جلسه_10.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : صورتجلسه_جلسه_9.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : صورتجلسه_جلسه_هشتم_کارگروه_تخصصی.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود : صورتجلسه_جلسه_هفتم_کارگروه_تخصصی.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود : جلسه_ششم.pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : صورتجلسه5-1.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : چهارمین_جلسه_کارگروه_فروش_و_عملیات.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : صورتجلسه3-2.pdf           حجم فایل 348 KB
   دانلود : گزارش_سومین_جلسه_.pdf           حجم فایل 633 KB
   دانلود : اولین_جلسه_کارگروه_فروش_و_عملیات.pdf           حجم فایل 684 KB