اطلاعیه‌های فروش

جزئیات طرح‌های فروش بهمن لیزینگ اعلام شد

جزئیات طرح‌های فروش بهمن لیزینگ اعلام شد

آخرین نظرات کاربران

هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد

گزارش عملکرد صنعت لیزینگ منتهی به 1401/12/29

نمودار ترکیب منابع مالی (درصد)
نمودار ترکیب شرکت‌های لیزینگ بر اساس نوع مالکیت
نمودار ساختار مالی
نمودار مقایسه‌ای تسهیلات اعطایی و دارایی‌ها