آموزش کارشناس جهت جذب در صنعت لیزینگ

آموزش کارشناس جهت جذب در صنعت لیزینگ

انجمن ملی لیزینگ ایران در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت لیزینگ کلاس آموزشی برگزار نماید.

وبینار آموزشی چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ برگزار شد

وبینار آموزشی چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ برگزار شد

انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور مهارت‌افزایی، به روز رسانی و ارتقا دانش فعالان صنعت لیزینگ‌، با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران، اقدام به بر‌گزاری‌ دوره آموزشی چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ نمود.

دوره آموزش آنلاین چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ

دوره آموزش آنلاین چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ

انجمن ملی لیزینگ ایران با همکاری انجمن حسابداران خبره دوره آموزشی آنلاین چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ برگزار می‌کند:

وبینار آموزشی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی برگزار شد

وبینار آموزشی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی برگزار شد

انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور مهارت‌افزایی، به روز رسانی و ارتقا دانش فعالان صنعت لیزینگ‌، با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران، اقدام به بر‌گزاری‌ دوره آموزشی "آشنایی با سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی" نمود.

دوره آموزشی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی

دوره آموزشی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی

انجمن ملی لیزینگ ایران با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران، در نظر دارد دوره آموزشی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی را با تدریس سجاد حیدری ‌مدیر مالی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران به مدت 5 ساعت در تاریخ 6 و 7 تیر ماه 1402 به صورت آنلاین برگزار نماید.

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل اجرائی لیزینگ

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل اجرائی لیزینگ

اولین جلسه هیأت مدیره انجمن در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای هیات مدیره و دبیرکل در محل انجمن برگزار شد

وبینار مراحل تشکیل پرونده؛‌تصویب و انعقاد قرارداد برگزار شد

وبینار مراحل تشکیل پرونده؛‌تصویب و انعقاد قرارداد برگزار شد

در وبینار آموزشی مراحل تشکیل پرونده؛‌تصویب و انعقاد قرارداد مطرح شد

دوره بازآموزی و تحلیلگری اعتباری برگزار شد

دوره بازآموزی و تحلیلگری اعتباری برگزار شد

دوره بازآموزی و تحلیلگری اعتباری، از سوی انجمن ملی لیزینگ ایران با تدریس دکتر احمد فتاحپور به صورت مجازی برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با عقود مبادله‌ای و بانکداری برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با عقود مبادله‌ای و بانکداری برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با عقود مبادله‌ای و بانکداری با تدریس دکتر احمد فتاح‌پور در تاریخ 21 و 26دی ماه ۱۴۰1 به صورت آنلاین به مدت 4 ساعت برگزار گردید که با استقبال شرکت‌ها و فعالین صنعت لیزینگ مواجه شد.

دوره آموزشی توانمند سازی و مهارت افزایی فعالان صنعت لیزینگ

دوره آموزشی توانمند سازی و مهارت افزایی فعالان صنعت لیزینگ

به روزآوری و افزایش دانش تخصصی و مقرراتی کارشناسان شاغل در صنعت لیزینگ و تربیت کارشناس در بدو  ورود به صنعت لیزینگ با محوریت افزایش مهارت در تمامی ابعاد این صنعت از اهداف برگزاری این دوره می باشد.

وبینار آموزشی مروری بر کلیات لیزینگ برگزار شد

وبینار آموزشی مروری بر کلیات لیزینگ برگزار شد

وبینار آموزشی مروری بر کلیات لیزینگ با تدریس دکتر روح اله جراحی طی دو جلسه در 29 و 30 آبان ماه از ساعت 14 الی 16 به صورت آنلاین برگزار شد.

وبینار آموزشی مروری بر کلیات لیزینگ

وبینار آموزشی مروری بر کلیات لیزینگ

مروری بر تعاریف لیزینگ و اجاره ها، آشنایی با انواع قراردادها، روش های تامین مالی بنگاه ها از جمله محور های مورد آموزش در این دوره خواهند بود.