لیزینگ آریا دانا موفق به اخذ گواهینامه تعالی سازمانی شد

لیزینگ آریا دانا موفق به اخذ گواهینامه تعالی سازمانی شد

شرکت لیزینگ آریا دانا موفق به اخذ گواهینامه تعالی سازمانی از کنفرانس توسعه منابع انسانی شد.

لیزینگ و تقویت سهم بخش خصوصی

لیزینگ و تقویت سهم بخش خصوصی

محمد هادی موقعی - دبیر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران امروز اقتصاد ایران درگیر مولفه‌هایی است که پردازش و توجه به آنان تضمین‌کننده دستیابی به راه‌حل‌های موثر خروج از بحران اقتصادی خواهد بود. این مولفه‌ها حول محورهایی است که عمدتا در تغییرات آینده اقتصاد کشور و نتایج و عواقب اجتناب ناپذیر ناشی از رفع تحریم‌ها و ورود به اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

 نرخ های لیزینگ آزاد می شود

نرخ های لیزینگ آزاد می شود

نائب رییس انجمن لیزینگ گفت: این وعده داده شده که برخی محدودیت ها برداشته و نرخ های لیزینگ آزاد شود تا ما بتوانیم به بخش مسکن هم ورود پیدا کنیم.

تقاضا وجود دارد؛ سیاست های بازاریابی شرکت ها مشکل ساز است

تقاضا وجود دارد؛ سیاست های بازاریابی شرکت ها مشکل ساز است

در روزگاری شرکت‌ها لیزینگ هرکدام به‌نوعی از شرایط حاکم بر این صنعت گلایه دارند، لیزینگ آریادانا به‌عنوان یک شرکت تازه‌وارد در این صنعت روزهای خوبی را در این بازار راکد تجربه می‌کند، به همین بهانه با حسین پرهیزی مدیرعامل این شرکت که سابقه مدیریت در گروه بهمن را دارد گفتگو کردیم