اعضای هیئت مدیره و دبیر کل

مهندس محسن معلمیان

رئیس هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

سوابق تحصیلی و پژوهشی

لیسانس مهندسی ساخت- فوق لیسانس مدیریت صنایع

برنده جایزه جشنواره خوارزمی _ ثبت اختراع سال 1376/ برنده جایزه جشنواره خوارزمی / ثبت اختراع سال1378

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • رئیس هیات مدیره و  مدیر عامل لیزینگ پاسارگاد
 • مدرس موسسه عالی بانکداری / مدرس دانشگاه خاتم / مدرس موسسه مطالعات پاسارگاد
 • مدیر امور شرکتهای بانک صنعت و معدن، مدیر عامل شرکت تامین مسکن جوانان، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد، عضو هیئت مدیره شرکتهای: ویرایران- ایراداک تبریز-دیسمان اصفهان- ساختمان و شهرسازی هشتم- مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد-سرمایه گذاری ساختمان ایران- مجتمع سرب و روی زنجان- آذرسان نفت بهران- خانه ساز امید- آذریت تبریز

دکتر علی زارعی

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • رئیس هیأت مدیره غیر موظف شرکت لیزینگ ایران 1397.
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ پارسیان. 1393-1397.
 • عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری آتی نگر آفام 1393-1394.

 

دکتر حمیدرضا سلیمی

        عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن ملی لیزینگ ایران

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای مدیریت با گرایش مدیریت استراتژیک مالی  از دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران
 • لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران

سوابق و مسئولیت های اجرایی
       مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ انصار از سال 1386تاکنون.

دکتر حسین اشکوه

عضو هیأت مدیره  انجمن ملی لیزینگ ایران

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای تخصصی مدیریت پروژه و ساخت  دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد مدیریت  پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناس مهندسی معماری دانشگاه آزاد

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
 • عضو کميته عالي مديريت ريسک و تطبيق موسسه اعتباری ملل
 • عضو کميته سرمايه گذاری گروه توسعه اقتصاد ملل

دکتر مجید باقری

   عضوهیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • رئیس هیات مدیره لیزینگ رایان سایپا
 • قائم مقام مدير عامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه
 • مديرعامل شرکت ليزينگ رايان سايپا
 • عضو هيأت مديره شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا
 • عضو هيأت مديره شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

 

مهندس علیرضا اسدپور

 • عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران
 • مدیر عامل لیزینگ صنعت و معدن

مجید پرتوی

 • عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران
 • مدیر عامل شرکت پارس لیزینگ

محمد هادی موقعی

 • دبیر کل
 • لیسانس مدیریت بازرگانی- فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سوابق کاری: عضو هیات مدیره واسپاری سپهر صادرات، معاون مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره لیزینگ کارآفرین- قائم مقام معاونت مالی پارس خودرو، معاونت مالی شرکت های مهندسی بازرگانی سایپا و مهندس توسعه سایپا، مدیر امور مالی و اقتصادی مگاموتور سایپا-  سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه - عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری حافظ، عضو هیات مدیره داروسازی شیراز سرم، بهران محور گلپایگان، سایپا پلوس