اعضای هیئت مدیره و دبیر کل

دکتر روح اله جراحی

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای مدیریت صنعتی – گرایش مالی
 • کارشناسی ارشد صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره لیزینگ جامع سینا
 • رئیس هیئت مدیره / عضو هیئت مدیره تعدادی از شرکت های سهامی عام / سهامی خاص
 • رئیس کمیته حسابرسی تعدادی از شرکت های سهامی عام / سهامی خاص
 • رئیس کمیته ریسک هلدینگ و بنیاد مستضعفان
 • مدیر حسابرسی داخلی لیزینگ آتیه الوند
 • معاون اجرایی لیزینگ آتیه الوند
 • مدیر اجرایی در تعدادی از لیزینگ ها از جمله لیزینگ صنعت و معدن، آتیه الوند، لیزینگ ایران و لیزینگ ایران خودرو

احمد فتاح پور

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دانشجوی DBA دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • کارشناس حسابداری

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل شرکت واسپاری تأمین توسعه آرتین
 • عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر
 • عضو هیئت مدیره واسپاری آتی نگر افام
 • عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت
 • مدیر شعب بانک ملت در استان های خوزستان و مرکزی
 • معاونت مرکز تحقیقات بانک ملت
 • معاون اجرایی شرکت گروه مالی ملت
 • رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر
 • قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ملت

دکتر رضا محمدی نویسی

  عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای DBA  
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری دانشگاه مفید
 • کارشناس  علوم اقتصادی گرایش بازرگانی دانشگاه علامه محدث نوری

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه
 • معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری صبا میهن
 • مدیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت صبا میهن
 • مشاور اقتصادی و برنامه ریزی شرکت پایانه های داده ای نوین

دکتر حسام الدین پور عباسی

عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای مدیریت کارآفرینی بین الملل
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
 • فوق لیسانس  MB از ELEATN EVER سوئد
 • کارشناس حقوق
 • کارشاس علوم سیاسی

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • رئیس هیئت مدیره هلدینگ سرمایه تأمین آتیه تدبیر سبز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ مهر کشاورزی
 • رئیس کمیته عالی راه اندازی شعب دریافت و پرداخت صندوق مهر امام رضا
 • مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تدبیر سبز- بانک کشاورزی
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سبد گردان هلدینگ صندوق رفاه کارکنان بانک کشاورزی
 • مشاور مدیر عامل شرکت بیمه نوین

اکبر بلند کردار

عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره لیزینگ کارکنان بانک آینده و مشاور بانکی
 • عضو هیئت مدیره واسپاری آباد مسکن و مشاور بانکی
 • رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری

دکتر محمد صالحی تبار

عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکتری کسب و کار مدیریت استراتژیک
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی                 
 • کارشناسی اقتصاد بازرگانی

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری آتی نگر افام
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی آتیه خواهان
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ای آتیه نگر ما
 • رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت
 • رییس هیئت مدیره آتیه تاکسی تابان
 • رییس هیئت مدیره شرکت گردشگری ملت
 • عضو هیئت مدیره هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان  
 • عضو هیئت مدیره  شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
 • قائم مقام و معاون عملیات و توسعه بازار تامین سرمایه بانک ملت
 • معاون کل حسابداری مدیریت بانک ملت 
 • تاسیس و مدیر صندوق های سرمایه گذاری مشترک آتیه ملت،اندوخته ملت،  ملت ایران زمین،امین ملت 
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته بورس و ارزش گذاری اوراق بهادار
 • مدرس دانشگاه و تدریس دروس اقتصادی ، مالی، بانکی و سرمایه گذاری از سال 1375
 • محقق و دبیر سرویس بورس و بازار سرمایه ماهنامه تازه های اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • کارشناس اداره کل اعتبارات و اداره کل امور مالی بانک رفاه کارگران
 • کارشناس اقتصادی و مالی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران     

دکتر علی رمضانی

عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

 • دکترای مهندسی مالی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مدیریت  مالی دانشگاه رودهن
 • کارشناس حسابداری دانشگاه رودهن

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ کارآمد
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات
 • رئیس هیئت مدیره شرکت نمایندگی بیمه پیام رسانان آسایش
 • رئیس هیئت مدیره شرکت شهاب یار

مهدی بسحاق

دبیر کل

 

سوابق تحصیلی 

 • دکترای حسابداری 

سوابق و مسئولیت های اجرایی

 

 • عضو هیات مدیره شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه 
 • کارشناس رسمی دادگستری 
 • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
 • سابقه فعالیت در هیات مدیره شرکتهای مختلف به صورت موظف و غیر موظف