معرفی مدیرعامل جدید لیزینگ گسترآریا

علی صلاحی‌نژاد، مدیرعامل شرکت «لیزینگ گسترآریا» شد.

علی صلاحی نژاد، مدیرعامل شرکت «لیزینگ گسترآریا» شد.
علی صلاحی نژاد معاون سابق مالی – اداری شرکت بیمه ملت هفته گذشته از آن شرکت جدا و روزگذشته به سمت مدیرعامل جدید لیزینگ گستر آریا که یکی از زیرمجموعه های گروه مالی بانک مسکن است، منصوب شد. وی دارای فوق لیسانس مدیریت مالی است.