نخستین اوراق مشارکت متعلق به بخش خصوصی عرضه می شود

آغازپذیره نویسی لیزینگ رایان سایپا از فردا

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر گفت: با توجه به گذشت ۳۰۰روز از سال جاری تاکنون هیچ اوراق مشارکت شرکتی در بورس تهران عرضه نشده بود که طلسم این اتفاق با عرضه اوراق لیزینگ رایان سایپا در روز دو شنبه ١٨ بهمن شکسته می‌شود.در سال جاری هفت نوع اوراق مشارکت پذیرش و عرضه شده است که همه آنها متعلق به شهرداری‌ها بوده است و اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا نخستین اوراق مشارکت متعلق به بخش خصوصی و شرکت‌ها است که در تالار شیشه‌ای عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر گفت: با توجه به گذشت ۳۰۰روز از سال جاری تاکنون هیچ اوراق مشارکت شرکتی در بورس تهران عرضه نشده بود که طلسم این اتفاق با عرضه اوراق لیزینگ رایان سایپا در روز دو شنبه ١٨ بهمن شکسته می شود.در سال جاری هفت نوع اوراق مشارکت پذیرش و عرضه شده است که همه آنها متعلق به شهرداری ها بوده است و اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا نخستین اوراق مشارکت متعلق به بخش خصوصی و شرکت ها است که در تالار شیشه ای عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بهروز زارع در مورد این اوراق اظهارداشت: این اوراق برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان در راستای فعالیت شرکت به منظور خرید و لیزینگ خودرو به میزان هزار میلیارد ریال در بورس تهران منتشر می شود که سود آن در فواصل سه ماهه پرداخت می شود و تامین سرمایه سپهر نقش مشاورعرضه، متعهدپذیره نویس و بازارگردان آن را ایفا می کند.


وی افزود: قیمت هر ورقه 100 هزار تومان تعیین شده که برای سه روز کاری پذیره نویسی و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می شود و ضمانت این اوراق را بانک خاور میانه برعهده دارد. همچنین امین اوراق سازمان حسابرسی و عامل فروش آن کارگزاری بانک صادرات ایران است.


به گفته این مقام مسئول با توجه به گذشت بیش از 300 روز از سال جاری تاکنون هیچ اوراق مشارکت شرکتی در بورس تهران عرضه نشده بود که طلسم این اتفاق با عرضه اوراق لیزینگ رایان سایپا در روز دو شنبه ١٨ بهمن شکسته می شود.
براساس این گزارش ازدوازدهم بهمن ماه 1395 اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا با نماد «رایان911، (RAYAN911)» در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. عرضه این اوراق از ١٨ بهمن سال جاری به مدت سه روز کاری انجام می شود