انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می کند

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک مالیاتی در شرکت های لیزینگ

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، کارگاه آموزشی مدیریت ریسک مالیاتی در شرکت های لیزینگ در تاریخ4 اسفند 1395 در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، کارگاه آموزشی مدیریت ریسک مالیاتی در شرکت های لیزینگ در تاریخ 4 اسفند 1395 در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می شود.

این دوره توسط غلامحسین دوانی مشاور کمیسیون مالیاتی اتاق ایران با هدف مدیریت ریسک ناشی از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی برگزار می شود.

شایان ذکر است تکالیف مالیاتی شرکت های لیزینگ با سایر کسب و کارها متفاوت است؛ اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در بردارنده یک ریسک ذاتی برای مؤدیان لیزینگی است.

سر فصل های این دوره شامل: آشنایی با طرح جامع مالیاتی و نحوه رویارویی با آن، کلیات اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، چارچوب اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، خلاصه تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مخاطبین این دوره معاونت ها و مدیران مالی، روسای حسابداری و کارشناسان مالی و حسابداری، مدیران و کارشناسان واحدهای فروش و امور قراردادها می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با انجمن ملی لیزینگ ایران با شماره های 59-88662758 تماس حاصل فرمایید.