مدیرعامل شرکت راه آهن خبر داد

تاسیس شرکت لیزینگ قطار در سال ۹۶

مدیرعامل شرکت راه آهن اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی، امکان آن وجود دارد که برای تامین مالی شرکت های ریلی در حوزه خرید واگن و تجهیز ناوگان نسبت به تاسیس یک شرکت لیزینگ ریلی اقدام شود که خوشبختانه مقدمات لازم برای آن فراهم شده و می‌توان انتظار داشت که در سال آینده امکان تاسیس آن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن اعلام کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی، امکان آن وجود دارد که برای تامین مالی شرکت های ریلی در حوزه خرید واگن و تجهیز ناوگان نسبت به تاسیس یک شرکت لیزینگ ریلی اقدام شود که خوشبختانه مقدمات لازم برای آن فراهم شده و می توان انتظار داشت که در سال آینده امکان تاسیس آن فراهم شود.
به گزارش ایسنا، سعید محمدزاده در مراسم آغاز بهره برداری از واگن مسافری ناوگان ریلی توضیح داد: با پیگیری های صورت گرفته امضای مربوط به تاسیس شرکت لیزینگ از ریاست جمهوری گرفته شد و در صورتی که مشکل خاصی به وجود نیاید می توان انتظار داشت که در سال آینده این شرکت به منظور رسیدگی به نیازهای مالی فعالان عرصه ریلی تاسیس شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سهم قابل توجهی به عرصه ریلی اختصاص داده شده است، افزود: پس از آنکه مقام معظم رهبری در ابلاغیه خود در سیاست های برنامه ششم توسعه توجهی جدی برای عرصه ریلی قائل شدند خوشبختانه قرار شد با همکاری دولت و مجلس سهم قابل توجهی به عرصه ریلی اختصاص داده شود به این ترتیب امیدواری ما برای آینده این بخش ازایش یابد.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای استفاده حداکثری از ظرفیت راه آهن عنوان کرد: خوشبختانه برنامه ریزی هایی صورت گرفته و ایستگاه های راه آهن به شکل TOD ساخته خواهند شد و ما قصد داریم برای مسافران راه آهن حداکثر برنامه ریزی را داشته باشیم.

وی افزود: هر مسافر به طور میانگین ۱۰ ساعت با راه آهن در هر سفر در تماس است و ما باید برای تمام دقایق آن برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. محمدزاده خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای خارج کردن واگن های بالا از خط سیر باید نسبت به تامین واگن های جدید اقدامات جدی صورت گیرد، زیرا در حال حاضر تعداد واگنهای عرصه ریلی کاهش یافته و این در حالیست که ما تا پایان برنامه ششم توسعه نیاز به ۲۸۰۰۰ واگن جدید در عرصه باری و مسافری خواهیم داشت.