خانه‌دار شدن با اعتبار ۵۰۰ میلیونی

خرید اعتباری مسکن با استفاده از تسهیلات جایگزین وام، نهایی شده و بزودی این تسهیلات که لیزینگ نام دارد، به بازار می‌آید. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در این باره توضیح می‌دهد