از سوی لیزینگ و رفاه فرهنگیان:

طرح بهمن99ویژه ی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان درراه است

طرح فروش تسهیلاتی بهمن ماه برای متقاضیان هرنوع کالادرگروه محصولاتِ،لوازم خانگی،لوازم آشپزخانه،لوازم برقی ودیجیتال ولوازم پخت وپزبا15%کارمزد درنظرگرفته شده است.

لوازم دیجیتال باگروه محصولات وشرایط زیرارائه میگردد:

تلویزیون هوشمند دراینچ های32،40،43،50،55 
شروع قیمت از4 میلیون تومان یا10%پیش پرداخت•

تلفن همراه در29مدل،شروع قیمت از3میلیون ونهصد هزار تومان فقط با10%پیش پرداخت.

لپتاپ و آل اینوان (All-In-One)شروع قیمت از14میلیون تومان دراینچ های22،24،17.3،14و15.6

دوره ی بازپرداخت ایندوره،36ماهه و2ماه استراحت و34 قسط دارد.

برای اطلاع از زمان شروع طرح به وبسایت شرکت لیزینگ ورفاه فرهنگیان مراجعه نمایید.