لیزینگ جهانی از 2002 تا 2018 – از دوام تا توانایی

کشور ایران یکی از 50 کشور فعال در صنعت لیزینگ جهانی است و در سال 2018 در رده 44 و بالاتر از کشورهایی مثل هنگ کنگ، یونان و آرژانتین قرار دارد. ارزش حجم لیزینگ در ایران در سال 2018 بالغ بر 850 میلیون دلار بوده است.

 

حجم عملیات سالانه 50 کشور جهان در عملیات لیزینگ از 461 میلیارد دلار در سال 2002 به1287میلیارد دلار در سال 2018 رسیده است. 
به عبارتی حجم مبادلات لیزینگ جهانی در 17 سال اخیر 280 درصد افزایش داشته است. ضریب نفوذ بازار لیزینگ در 11 کشور جهان بین 5 الی 32 درصد بوده است. 

کشور استرالیا با ضریب نفوذ بازار 40 درصد، کانادا با5/39 درصد، انگلستان 32 درصد و آمریکا 22 درصد در زمره کشورهای پیشتاز ضریب نفوذ بازار لیزینگ بوده اند.  

کشور ایران یکی از 50 کشور فعال در صنعت لیزینگ جهانی است و در سال 2018 در رده 44 و بالاتر از کشورهایی مثل هنگ کنگ، یونان و آرژانتین قرار دارد. ارزش حجم لیزینگ در ایران در سال 2018 بالغ بر 850 میلیون دلار بوده است که به دلیل کاهش ناگهانی ارزش برابری ریال و دلار ارزش دلاری مبادلات لیزینگ در ایران نسبت به سال قبل با کاهش 17 درصدی مواجه شد.

 کشور ترکیه در رده 24 قرار داشته و حجم مبادلات لیزینگ در این کشور با 4.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 5.2 میلیارد دلار رسیده است.

 آمریکا و چین به ترتیب با حجم 428 و 254 میلیارد دلار در رده های اول ودوم جهان قرار دارند. 

آسیا با حجم 350 میلیارد دلار حدود 27 درصد سهم لیزینگ جهان را در سال 2018 به خود اختصاص داده است. چین، ژاپن، کره و تایوان بازیگران اصلی لیزینگ در آسیا به شمار می روند. 

اروپا نیز در سال 2018 با کاهش 0.3 درصدی، مبلغ 427 میلیارد دلار در کارنامه خود دارد. 

کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و لهستان در ردیف 10 کشور اول لیزینگ جهانی 2018 قرار دارند.