پیام تبریک انجمن ملی لیزینگ ایران به ولنوین

انجمن ملی لیزینگ ایران، طی پیامی پذیرش شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در بازار فرابورس با نماد "ولنوین " را به مدیر عامل این شرکت تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، لیزینگ اقتصاد نوین که به تازگی از سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شده است، بر اساس قوانین و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و قوانین تجارت، این شرکت برای گشایش نماد خود در سازمان بورس و اوراق بهادار می‌بایست به شرکت سهامی عام تبدیل می‎شد، که در مجمع عمومی فوق العاده 15 مرداد 1399 با رأی سهامداران، از سهامی خاص به عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت نیز به تصویب بانک مرکزی رسید. 

▫️شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با موافقت هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار؛  از 15 آذر سال جاری به عنوان پانصد و هفتاد و نهمین شرکت پذیرفته شده در بازار دوم بورس، با نماد "ولنوین" در بخش سایر واسطه‌گری‌های مالی، گروه لیزینگ مالی، طبقه لیزینگ مالی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. 

▫️این شرکت طی نامه ای  به انجمن ملی لیزینگ ایران ضمن اعلام  تغییر نماد این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، گزارشی نفیس و ارزشمندی در سه جلد  از عملکرد شرکت در سال های 96 الی 98  را به انجمن ملی لیزینگ ایران  ارائه نمود. محسن معلمیان رئیس هیئت مدیره  و محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران طی پیامی پذیرش شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در بازار فرابورس با نماد "ولنوین " را به مدیر عامل این شرکت تبریک گفتند.

در متن این پیام آمده است:

"جناب آقای  ایمان فرجام نیا 
مدیر عامل محترم شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 
بدینوسیله این موفقیت بزرگ را به اعضای محترم هیأت مدیره، مدیر عامل، مدیران و سایر کارکنان  آن شرکت تبریک عرض نموده و امید است صنعت لیزینگ کشور بتواند با حضور مؤثرتر در بازارهای مالی ،منابع عموم را برای تولید و تحرک اقتصادی هدایت  و ضریب نفوذ اقتصادی و بازار صنعت لیزینگ  در اقتصاد کشور افزایش یابد.
همچنین لازم به ذکـر است  گزارش مجـلد نفیس و ارزشمند تهیه شده  و ارسالی پیوست نامه فوق، موضوع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال های 96 الی 98 ، دارای محتویات و مطالب ارزشمندی است که خواننده را با مسیر و ساختار کسب و کار شرکت آشنا نموده و بیانگر زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل محترم در مسیر رو به تعالی و سرآمدی آن شرکت می باشد."