انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار کرد:

وبینار قراردادهای سه جانبه

انجمن ملی لیزینگ ایران در راستای برگزاری وبینار‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی و دانش تخصصی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت لیزینگ، در تاریخ 7 بهمن 99 وبینار قراردادهای سه جانبه را برگزار کرد.

انجمن ملی لیزینگ ایران در راستای برگزاری وبینار‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی و دانش تخصصی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت لیزینگ، در تاریخ 7 بهمن 99 به تدریس محمد هادی موقعی و حضور 30 نفر از متقاضیان پیرامون قراردادهای سه جانبه، این نشست مجازی را برگزار کرد.

 لازم به ذکر است در بین علاقه مندان، کارشناسان و مدیرانی از شرکت‌های خارج از حوزه لیزینگ حاضر بودند.

به واسطه‌ی استفاده از بستر فضای مجازی جهت تسهیل در ارائه‌ی خدمات آموزشی و فنی، شرکت‌کنندگانی از سایر شهر‌های کشور در این وبینار حضور داشتند.

در این وبینار مباحثی از قبیل تفاوت‌های ماهیتی، تجاری و حقوقی اسناد تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد،انواع اسناد سه جانبه در لیزینگ و تأمین مالی تجهیزات، کارکردهای هریک از انواع قراردادهای سه جانبه در مقاصد راهبردی توسعه لیزینگ، نقش قراردادهای سه جانبه در عاملیت حساب های دریافتنی و وصول مطالبات و کارکردهای سندیکایی، عاملیت و اهرمی، نقش شخص سوم در مبادلات سه جانبه و نقش قراردادهای سه جانبه در تسهیلات گروهی و سازمانی و ارائه خدمات مدیریت قراردادها مورد بررسی و پرسش و پاسخ توسط متقاضیان قرار گرفت.

این دوره آموزشی مورد استقبال اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و شرکت کنندگان از انجمن به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوعات به روز قدردانی نمودند. 

در طول وبینار سوالات متعددی از سوی حضار بخصوص مدیران عامل حاضر در وبینار مطرح شده که جنبه اجرایی و کاربردی مفید داشتند و مورد توجه حاضرین قرار گرفت.