از سوی لیزینگ کارآمد

اعطای تسهیلات در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای (خودرو تجاری)

شرکت لیزینگ کارآمد در راستای اعطای تسهیلات مالی (لیزینگی) ،به منظور نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمود.


طرح نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور، شامل:کامیون، کشنده ،تریلر ،کامیونت و....از سوی لیزینگ کارآمد با عنوان لیزینگ خودروهای تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می گردد.
 

شرایط اعطای تسهیلات در بخش حمل و نقل جاده ای(خودرو تجاری) 
تسهیلات این بخش به منظور نو سازی ناوگان حمل و نقل جاده ای به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت اعطا می گردد.

اشخاص حقیقی:
ارائه مدارک هویتی اعم از شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه پایه 1، مدارک سکونتی شامل سند ملکی یا اجاره نامه معتبر و رسمی مدارک درآمدی شامل کارتهوشمند راننده، گزارش پیمایش یک سال اخیر، معادل حساب 3 ماه آخر، پرینت حساب سر ماه آخر و ارائه بارنامه ، سن متقاضی حداقل 25 سال و حداکثر 65 سال

اشخاص حقوقی:
ارائه مدارک ثبتی شرکت (حمل و نقل) مفاصا حساب بیمه و مالیات، صورت های مالی حسابرسی شده، اساسنامه، آگهی تأسیس یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات سرمایه ، مدارک هویتی صاحبان امضا مجاز به همراه گواهی امضا محضری، سقف تسهیلات حداکثر 70% ارزش واقعی خودرو براساس فاکتور فروش کارخانه و یا گزارش کارشناسایی رسمی دادگستری


برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۹۳۱۱۸_۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.