شرکت لیزینگ اقتصاد نوین خبر داد؛

قرارداد اعطای تسهیلات خرید در ولنوین

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین قرارداد تسهیلات مالی به متقاضیان خرید موتور سیکلت را منعقد کرد.

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین از اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان محصولات شرکت فن گستران خودروی توسن جهت خرید موتور سیکلت به مبلغ کل ١٢٠ میلیارد تومان خبر داد.

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین که با نماد "ولنوین" و سرمایه 300 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس حضور دارد، در پی انتشار اطلاعیه ای اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد و از انعقاد قرارداد 120 میلیارد تومانی اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان محصولات شرکت فن گستران خودروی توسن جهت خرید موتور سیکلت خبر داد.

 انعقاد قرارداد مهم

براساس اطلاعیه منتشر شده در کدال، "ولنوین" اعلام کرد: این شرکت پنجم اسفند ماه قراردادی 120 میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان خرید موتور سیکلت برخوردار از بهداشت اعتباری مطلوب از محصولات شرکت فن گستران خودروی توسن منعقد کرد. آثار سود و زیانی قرارداد متاثر از حجم فعالیت و استقبال متقاضیان از محصولات شرکت فن گستران خودروی توسن است. ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید موتور سیکلت های تولیدی شرکت فن گستران خودروی توسن با رعایت کامل دستورالعمل های لیزینگ با بازپرداخت اقساط ظرف مدت 36 ماه صورت می گیرد.

براساس این گزارش، لیزینگ اقتصاد نوین آماده عرضه اولیه 20 درصدی سهام است و 95 درصد از سهامش تحت مالکیت بانک اقتصاد نوین قرار دارد.