شفاف سازی لیزینگ پارسیان در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ پارسیان امروز برگزار شد. این مجمع ٧٠ میلیارد تومان از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ پارسیان امروز برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1399 برگزار شد.

شرکت لیزینگ پارسیان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، سود خالص ۷۴۲,۷۲۲میلیون ریال و سود خالص هر سهم ۳۷۱ریال شناسایی شده است.

 

میزان تسهیلات اعطایی در لیزینگ پارسیان حاکی از 
اختلاف فاحش این شرکت با رتبه دوم این جدول  است ( تصویر 1)


اهم اقدامات شرکت در سال مالی مورد گزارش ( تصویر 2)