قابل توجه شرکت های لیزینگ

عدم التزام به ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 1394.8.27.94.147204 معاونتامور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بنا بر بخشنامه ی یاد شده دفاتر اسناد رسمی نمی توانند متقاضیان را به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ملزم نموده  و همچنین  نمی توانند به این استناد در تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری نمایند.

 

مشروح شکایت و رأی را در اینجا بخوانید: