در گفتگوی آن لاین رهبران صنعت لیزینگ در 2021 با حمایت گروه وایت کلارک وشرکت لیزینگ سوسیته جنرال فرانسه

اکوسیستم دیجیتال؛ دغدغه اصلی رهبران ارشد صنعت لیزینگ و تأمین مالی خودرو و تجهیزات

نظرات و رهنمودهای تخصصی این رهبران نشان داد صنعت تامین مالی تجهیزات وتامین مالی خودرو از بازارهای بسیار جذاب برای دیجیتال سازی به شمار می روند.

*محمد هادی موقعی – فروردین 1400

رهبران و مدیران ارشد تأمین مالی تجهیزات و صنعت لیزینگ در یک گفتگوی آن لاین دوستانه شرکت کردند. این گفتگو با حمایت گروه وایت کلارک وشرکت لیزینگ فرانسوی سوسیته جنرال راه اندازی شد.

محور اصلی این گفتگوها، تأثیر دیجیتال سازی بر آینده صنعت لیزینگ و تامین مالی تجهیزات بود. پایداری و بقای صنعت لیزینگ در جهان در گرو دیجیتال سازی است.

به یک انعطاف پذیری شدید نیازمندیم و گرنه باید صحنه را ترک کرد. این جملات مدیر ارشد کسب و کار شرکت لیزینگ سوسیته جنرال فرانسه بود.

نظرات و رهنمودهای تخصصی این رهبران نشان داد صنعت تامین مالی تجهیزات وتامین مالی خودرو از بازارهای بسیار جذاب برای دیجیتال سازی به شمار می روند. روند اتوماسیون و فرایند یک پارچه در قالب پلت فرم های خدمات تامین مالی نیازمند یک بازنگری اساسی در نگرش رهبران این صنعت به شمار می رود.

یکی از سخنرانان این جلسات آن لاین، آقای فلورانس راسل پولت مدیر ارشد کسب و کار شرکت لیزینگ سوسیته جنرال فرانسه بود.

رشد صنعت لیزینگ و تأمین مالی به دلیل آثار پاندمی کرونا ویروس دچار یک بحران اساسی شد. انعطاف پذیری صنعت لیزینگ در یک محیط خشن وبی رحمانه اقتصادی که حاصل پاندمی است، اجتناب ناپذیر است.

شرکت لیزینگ سوسیته جنرال، تغییرات بلند مدت و عمیقی را برای آینده پیش بینی کرده است. این تغییرات حاصل نوآوری های دیجیتال در کسب و کار لیزینگ است.ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال در برنامه این شرکت قرار گرفته است.

مدیر ارشد کسب و کار شرکت سوسیته جنرال اعتقاد دارد تنها راه، یک عمل گرایی برای ورود به سرمایه گذاری های دیجیتال است و این وعده فقط با حرف و شعار محقق نخواهد شد.

عناصر اصلی این اکوسیستم عبارتند از: فروشندگان، تولید کنندگان، ارائه دهندگان انواع خدمات (تأمین مالی، بیمه، خدمات پس از فروش و...) و توسعه دهندگان فن آوری اطلاعات

استرالیا و هند هم به پیشروان بازار لیزینگ جهانی خواهند پیوست و آن ها نیز آرزوهای دیجیتال سازی را در سر می پرورانند.

کلید رمز ایجاد این اکوسیستم، در تجهیز یک تیم متنوع و فراگیر همراه با خلق محصولات مالی جدید خواهد بود.