صنعت لیزینگ جهانی رشد 129 درصدی را در 10 سال منتهی به 2019 تجربه کرد.

لیزینگ جهانی تا دسامبر 2019 از پاندمی کووید -19 تأثیرپذیر نبوده و این پیامدها در گزارش 2020 و 2021 نشان داده خواهند شد. هنگ کنگ از فهرست 50 کشور برتر لیزینگ جهان خارج شد. 

حجم قراردادهای لیزینگ جهانی در 2019 با رشدی 5.85 درصدی نسبت به 2018به بیش از 1362 میلیارد دلار رسید. 
آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از 96 درصد لیزینگ جهانی را در اختیار دارند. 
روسیه برای اولین بار به فهرست 10 کشور اول لیزینگ جهان راه یافت.
هنگ کنگ از فهرست 50 کشور برتر لیزینگ جهان خارج شد. 
ایران همچنان در فهرست 50 کشور برتر لیزینگ جهان قرار دارد.
لیزینگ جهانی تا دسامبر 2019 از پاندمی کووید -19 تأثیرپذیر نبوده و این پیامدها در گزارش 2020 و 2021 نشان داده خواهند شد. 
منتظر گزارش و آمارهای خواندنی لیزینگ جهانی 2021برای سال مالی منتهی به دسامبر 2019 باشید.