لیزینگ اقتصاد نوین تسهیلات لیزینگ می دهد

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین تسهیلات مالی به متقاضیان خرید محصولات تولیدی یا وارداتی (کامیونت foton) شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) اعطا می کند.

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین اعلام نمود  تسهیلات مالی به متقاضیان خرید محصولات تولیدی یا وارداتی (کامیونت foton) شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک اعطا می کند. مبلغ قرارداد ٢١٠ میلیارد تومان اعلام شده است. لازم به ذکر است آثار سود و زیانی قرارداد فوق الذکر متاثر از حجم فعالیت و میزان اعطای تسهیلات است.