مجمع عمومی شرکت لیزینگ آریادانا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ برگزار شد.

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا

مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ درمحل تهران- بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار ودر خصوص استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری شد.


لازم به ذکر است، در این مجمع ۷۰ ریال سود تقسیم شد.

میزان تخصیص سود به شرح زیر است:
سود خالص شرکت:۶۱.۵۷۵ میلیون ریال
سود انباشته ۶۹.۶۲۳ میلیون ریال
ارزش دفتری هر سهم 
۱۸۶۶ ریال