ابلاغ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بر اساس این بخشنامه، از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای تمامی کارگران مشمول قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موقت، مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال تعیین شد. 

بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این بخشنامه، طی نشست شورای‌عالی کار در روز ۲۳ اسفندماه سال گذشته و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید.

بر اساس این بخشنامه، از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای تمامی کارگران مشمول قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موقت، مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال تعیین شد. 

همچنین بر اساس این بخشنامه، از ابتدای سال جاری سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه ۸۲ هزار ۷۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد.

برای آگاهی بیشتر از مصوبه حداقل مزد سال ۱۴۰۰ و بندهای قانونی آن، متن بخشنامه شورای‌عالی کار از اینجا قابل دریافت است.