کمترین تسهیلات ارائه شده ۱۲شرکت لیزینگ مربوط به املاک و مستغلات است

مجموع تسهیلات ارائه شده از سوی ۱۲ شرکت لیزینگ فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در سال گذشته به رقمی معادل ۲۹.۷۰۵.۲۳۸ میلیون ریال رسید.

براساس آمارها بالاترین تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت‌های لیزینگ فعال در بازار بورس تهران در سال گذشته مربوط به تسهیلات خودرویی، و کمترین تسهیلات ارائه شده هم مربوط به املاک و مستغلات بوده است.

از بین 12 شرکت لیزینگ مورد این گزارش شرکت لیزینگ رایان سایپا بیشترین میزان تسهیلات اعطایی خودرو را در سال گذشته داشته و شرکت لیزینگ پارسیان هم در همین مدت بالاترین میزان تسهیلات اعطایی را در زمینه تجهیزات، لوازم خانگی و کالا را داشته است.

همچنین در سال گذشته شرکت های لیزینگ رازی، ایران و غدیر به ترتیب کمترین تسهیلات اعطایی را در سال گذشته از بین 12 شرکت لیزینگ مورد این گزارش داشته اند.