از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد

شرایط جدید برخورداری از بخشودگی‌های جرایم مالیاتی

بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیاتی کشور، تسهیلات تازه‌ای برای مودیانی که مانده بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند درنظر گرفته شده‌است.

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این بخشنامه به شماره 2694/200 و طی 23 فروردین ماه امسال ابلاغ شده‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه، فعالان اقتصادی و بنگاه‌هایی که مانده بدهی مالیاتی خود، طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خردادماه 1399، را تا تاریخ 31 فروردین ماه 1400 پرداخت کرده باشند، از 72 درصد بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. همچنین، پرداخت مانده بدهی برگ قطعی در این تاریخ، تا 31 اردیبهشت ماه امسال، 70 درصد بخشودگی جرایم برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.

همچنین، برای آن دسته از فعالان اقتصادی که مانده بدهی مالیاتی آنها طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1/4/1399، طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه پرداخت شود، از 100 درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده فوق، به ازای هر ماه 2 درصد از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌شود.

همچنین در بند دیگری از این بخشنامه، آمده‌است: «شرط برخورداری از بخشودگی 100 درصدی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 تا 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت است. همچنین برای سال 1395 به بعد، شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور است.

• متن بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور