از سوی شرکت لیزینگ خودرو غدیر اعلام شد:

آغاز فروش اقساطی و لیزینگی خودروهای ایران خودرو

شرکت لیزینگ خودرو غدیر طرح فروش اقساطی خودرو های ایران خودرو را اعلام کرد.