مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان

شرکت لیزینگ ایرانیان با اخذ گزارش مقبول حسابرس و با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۱  میلیارد ریال کسب سود داشته است.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شركت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور تعدادی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن كنفرانس شركت برگزار گردید. شرکت لیزینگ ایرانیان با اخذ گزارش مقبول حسابرس و با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۱  میلیارد ریال کسب سود داشته است.