صنعت لیزینگ از بازار سرمایه به خوبی تامین مالی نکرد

مجوزی که در بدو تاسیس یک شرکت لیزینگ برای فعالیت آن، توسط نهاد ناظر صادر می شود مجوز یک ساله و یا دوساله است؛ درحالیکه صدورمجوز یکساله به هیچ عنوان منطقی نیست.

یک عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ، در رابطه با نحوه صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ، گفت:مجوزی که در بدو تاسیس یک شرکت لیزینگ برای فعالیت آن، توسط نهاد ناظر صادر می شود مجوز یک ساله و یا دوساله است؛ درحالیکه صدورمجوز یکساله به هیچ عنوان منطقی نیست. وقتی یک شرکت لیزینگ راه اندازی می شود بین سه تا چهارماه  کار بر روی زیر ساخت های شرکت به طول می انجامد،مدت زمان باقیمانده که شرکت فعالیت می کند هم برای ارزیابی فعالیت یک شرکت کافی نیست.

وی تصریح کرد:بهتر است مقام ناظربرای  تاسیس یک شرکت مجوز ۵ ساله صادر کند و در کنار آن، فاصله ارزیابی ها راکمتر کند.

این عضو هیئت مدیره واسپاری ارزش آفرین گلرنگ در رابطه با تامین مالی شرکت های لیزینگ گفت: حجم بیشتر تامین ملی لیزینگ از طریق بانکهاست، بانکها هم قوانینی دارند که فرایند تامین مالی برای شرکت های لیزینگ را دشوار کرده است.

به گفته وی،متاسفانه صنعت لیزینگ به خوبی ازبازارسرمایه تامین مالی نکردو تنها دو یا سه شرکت آن را به طور جدی دنبال کردند و در این مسیر موفق شدند.

ابراهیمی،افزود:مشکل اصلی تامین مالی درشرکت های واسپاری، پایین بودن میزان سرمایه درشرکت های لیزینگی است که در دو یا سه سال اخیر شروع به فعالیت کرده اند،چراکه شرکت های لیزینگ قانونا می توانند تا دو برابر میزان سرمایه وام بگیرند.

وی،در رابطه با تامین مالی شرکت های لیزینگ از طریق انتشار اوراق گفت:میزان انتشار اوراق ازنظر قانونی محدودیتی ندارد، اما در این زمینه مشکل اساسی تضمین سود و بازپرداخت اوراق است.

عضوهیات مدیره شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ، دررابطه با علت عدم تمایل شرکت های لیزینگ برای ورود به حوزه مسکن گفت: «مهمترین عامل این است که متقاضیان تسهیلات دربخش مسکن علاقمند به وام های بلندمدت هستنددرحالیکه چون لیزینگ ها منابع خود راکوتاه مدت دریافت می کنند،توان اعطای تسهیلات بلندمدت را ندارند،بنابر این عدم انطباق زمانی مهمترین موضوع است که راهکار آن هم تامین مالی صنعت لیزینگ از بازار سرمایه است.

به گفته وی،طبق مقررات بانک مرکزی شرکت های لیزینگ نمی توانند بیش از ۵ درصد سرمایه  خود را به تسهیلات گیرنده اعطا کنند و این در بخش مسکن برای شرکتهای لیزینگ با سرمایه پایین، کار را دشوار می کند.

ابراهیمی، دررابطه بامشکلات شرکت های لیزینگ درزمینه فعالیت های خودرویی گفت:معمولا هنگامی که محدودیت تقاضا در بازار وجود دارد، شرکت های تولیدی تمایل به همکاری با لیزینگ ها پیدا می کنند، در حالی که امروز در بازار خودرو شاهد پیش فروش توسط خود تولیدکنندگان هستیم.

وی،درخصوص دیگر چالش های شرکت های لیزینگ در بخش خودرو تصریح کرد: «در دستورالعمل های شرکت های لیزینگ، بندی آمده که هرتولید کننده یا فروشنده ای که بتواند از صنف خودمجوز فروش اقساطی بگیرد نیازی به ثبت شرکت لیزینگ ندارد، بنابراین تعدادی از فعالان صنعت خودرو،اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند بدون اینکه مجوز لیزینگ داشته باشند و با توجه به اینکه نتوانستند تعهدات خود در تحویل خودرو به موقع انجام دهند،به صنعت لیزینگ ضربه زده اند.

ابراهیمی در مورد منع اجاره عملیاتی در قانون برای شرکت های لیزینگ گفت:بانک مرکزی احتمالا به زودی اجاره های عملیاتی را برای شرکت های لیزینگ مجاز اعلام خواهد کرد.

منبع: چابک آنلاین