مجمع عمومی عادی شرکت لیزینگ پاسارگاد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ پاسارگاد با حضور صد در صدی سهامداران در محل آن شرکت تشکیل شد و و صورت‌های مالی شرکت به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ پاسارگاد با حضور صد در صدی سهامداران تشکیل شد. مهندس محسن معلمیان مدیر عامل شرکت گزارش عملکرد را ارایه و صورت های مالی شرکت منتهی به پایان سال ۹۹ به تصویب رسید. 
بر اساس صورت های مالی فوق سود خالص شرکت ۳۸۹ میلیارد ریال گزارش گردید.
همچنین مهندس معلمیان اعلام نمود افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال با اخذ مجوز بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری به ثبت رسیده است.