نگاهی به عملکرد لیزینگ‌ صنعت ‌و معدن‌ در اردیبهشت ماه

رشد تسهیلات اعطایی ولصنم

با انتشار گزارش‌های ماهانه، لیزینگ‌ صنعت ‌و معدن‌ اقدام به افشای گزارش عملکرد ماهانه خود در اردیبهشت ماه کرد. این گزارش حکایت از رشد تسهیلات اعطایی «ولصنم» در اردیبهشت ماه سال جاری دارد.

لیزینگ صنعت ‌و معدن‌ گزارش ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمد محقق‌شده این لیزینگ در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه سه درصد افزایش یافته است. «ولصنم» که طی فروردین ماه به درآمد پنج میلیارد و ۵۳۴میلیون تومان دست یافته بود، در اردیبهشت ماه این مقدار به پنج میلیارد و ۷۰۲میلیون تومان رسید.

 

سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری این لیزینگ طی اردیبهشت‌ماه با رشد ۸۰درصدی مواجه شد و از ۳۰۲میلیون تومان به ۵۴۳میلیون تومان رسید. سود اقساط انتقالی از یکسال قبل و دو سال قبل به ترتیب با رشد ۶درصد و افت ۴۰درصدی به استقبال خرداد ماه رفت. سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت نیز با رشد حدود سه درصدی از یک میلیارد و ۱۲۵میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۵۷میلیون تومان افزایش یافت.

این لیزینگ در سمت تسهیلات اعطایی، شاهد رشد پنج درصدی در تسهیلات اعطایی در قالب کالا، رشد ۲۷۰درصدی در تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری و افزایش ۶درصدی تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین بود. در نتیجه مجموع تسهیلات اعطایی این لیزینگ از ۹میلیارد و ۴۰۵میلیون تومان به رقم ۱۴میلیارد و ۹۷۵میلیون تومان افزایش یافت و افزایشی ۶۰درصدی در سمت تسهیلات را برای اردیبهشت ۱۴۰۰ ثبت کرد.

 

از تسهیلات اعطایی این لیزینگ، مبلغ هشت میلیارد و ۶۰۷میلیون تومان طی اردیبهشت ماه تسویه شده و مبلغ مانده در پایان ماه به ۳۰۵میلیارد تومان رسید.