شش شرکت لیزینگ مجوز فعالیت دارند اما فعال نیستند

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران،گفت:درحال حاضر۴۳ شرکت فعال لیزینگ درکشور وجودکه همه آنها مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران،گفت:درحال حاضر۴۳ شرکت فعال لیزینگ درکشوروجودکه همه آنها مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارند؛ شش شرکت مجوز فعالیت دارند اما فعال نیستند وبه دلیل متوقف شدن فعالیت آنان از فهرست بانک مرکزی خارج شده اند.

 محمدهادی موقعی درگفتگو با چابک آنلاین افزود:نام برخی از شرکت ها،درسایت انجمن لیزینگ ایران موجود است اما در وبسایت بانک مرکزی نیست، این موضوع نشان دهنده این است که شرکت مورد نظردرحال تمدید مجوز فعالیت خود است.

وی،دررابطه بامجوزهای شرکت های لیزینگ تصریح کرد:مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ نباید دارای مدت باشد؛ بلکه باید مدت اعتبار آن نامحدود بوده و لغو یا تعلیق مجوز شرکت لیزینگ بر اساس مقررات نظارتی انجام شود.

دبیرکل انجمن لیزینگ ایران گفت:درکشور شرکت لیزینگ غیررسمی وجود ندارد.

وی، افزود:هرشرکت یا شخص حقیقی که مبادرت به عملیاتی شبیه به عملیات لیزینگ کند، غیرمجاز محسوب می شود و در صورت مشاهده باید به نیروی انتظامی و یا بانک مرکزی گزارش شود.

وی،اعطای مجوزتوسط اتحادیه اصناف به واحد های صنفی جهت فروش اقساطی کالاهایشان را موجب بالا رفتن سطح رقابت در زمینه فروش اعتباری دانست.

دبیرکل انجمن لیزینگ ایران افزود: البته وقتی یک شرکت یا یک واحد صنفی دست به فروش اقساطی کالاهای خود می زند سود تسهیلات آن در ردیف هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست؛ درحالی که سود تسهیلات شرکت های لیزینگ جز هزینه های قابل قبول مالیاتی است.

موقعی،تکلیفی بودن نرخ سود تسهیلات لیزینگ در کشور را عامل سرکوب صنعت لیزینگ توصیف کرد.

دبیرکل انجمن لیزینگ ایران گفت:از بانک مرکزی و شورایعالی پول و اعتبار این درخواست را داریم که نرخ مقطوع و تکلیفی برای تسهیلات لیزینگ را حذف کنند.

به گفته وی،  صنعت لیزینگ در اکثر بازارهای جهانی نقش توسعه دهنده بازارهای مالی را ایفا می کند و ابزاری برای توسعه اقتصادی است و در ایران هم باید اینگونه به این صنعت نگاه شود.

موقعی،گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد پرتفوی عملیاتی شرکت های لیزینگ را خودرو تشکیل می دهد، این موضوع طبیعی است و همین آمار نیز در بیشتر کشورهای جهان مصداق دارد. 

دبیر کل انجمن لیزینگ ایران بالا بودن سهم خودرو در فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران را یک عارضه و آسیب تلقی نکرد و گفت:بازار لیزینگ تابع تقاضا برای خرید های اعتباری است و خودرو ذاتا در ردیف کالاهای پر تقاضا برای لیزینگ قرار دارد.