محمد تقی صافدل مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران و شرق شد

محمد تقی صافدل بار دیگر به عنوان مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران و شرق منصوب شد.

محمد تقی صافدل مدیرعامل لیزینگ ایران و شرق از مدیران مجرب در حوزه اقتصادی با مدرک کارشناسی ارشد است، که از سوابق مدیریتی قابل توجه او میتوان به عضویت در هیئت مدیره موظف فروشگاه‌های زنجیره ای قدس، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادراتی و واردراتی بنیاد مستعضفان، رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا و رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا اشاره داشت.

محمد تقی صافدل نزدیک به 10 سال به عنوان مدیر عامل در شرکت لیزینگ ایران و شرق فعالیت می کرد وی همچنین از سال 98 تا اردیبهشت 1400 در سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور مشغول به فعالیت بود.