زمان ارائه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین با نماد ولکار اعلام شد

عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین با نماد ولکار در روز چهارشنبه مورخ 19 خردادماه در بورس تهران انجام می‌شود .

عرضه  اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت لیزینگ کارآفرین که قرار بود چهارشنبه این هفته انجام شود به دلیل تغییرات زیر ساخت سامانه پس از معاملات به ۱۹ خرداد موکول شد.طبق اعلام بورس تهران مقرر شده بود چهارشنبه هفته جاری، بازار سهام میزبان لیزینگ کارآفرین با عرضه اولیه 225 میلیون سهم باشد اما با تصمیم مدیران بورس و به دلیل تغییرات زیرساخت سامانه پس از معاملات این عرضه به چهارشنبه آینده 19 خرداد موکول شد.به این ترتیب، چهارشنبه هفته آینده 10 درصد از سهام لیزینگ کارآفرین شامل 150 میلیون سهم با محدوده قیمت 209 تا 220 تومانی هر سهم و سهمیه 150 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی در بازار دوم معاملات بورس عرضه اولیه می شود که به نقدینگی 33 هزار تومانی نیاز است.