افزایش سرمایه ۶۳ درصدی "وایران"

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ با حضور تعدادی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره در محل سالن كنفرانس شركت برگزار گردید. 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار شد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ درمحل تهران - خیابان اشرفی اصفهانی، نبش پیامبر شرقی پلاک ۷۰ برگزار شد.

این مجمع با حضور تعدادی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن كنفرانس شركت برگزار گردید. 
برابر تصمیم مجمع، سرمایه شرکت از مبلغ یکهزار میلیارد ریال به یکهزار و ششصد و سی میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش پیدا کرد.