مراسم معارفه دبیرکل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران

دبيركل جديد انجمن ملي ليزينگ ايران انتخاب شد

مراسم تودیع دبیرکل سابق انجمن ملی لیزینگ ایران و معارفه اصغر زارع نژاد به عنوان دبیرکل جدید این انجمن امروز با حضور اعضای هیئت مدیره در محل این انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن ملي ليزينگ ايران به دنبال استعفاي محمدهادي موقعي دبير كل انجمن ملي ليزينگ ايران، هيات مديره انجمن در جلسه شماره ٩٠ مورخ ١٤٠٠/٠٤/١٥ضمن تشكر و قدرداني از زحمات ايشان با استعفا موافقت و اصغر زارع نژاد را به عنوان دبيركل انجمن انتخاب نمود.


اصغر زارع نژاد در حال حاضر عضو هيات مديره شركت ليزينگ ايران و مديرعاملي شركت هاي ليزينگ ايران و سپهر پارس را در كارنامه خود دارد.

در خاتمه رئيس هيات مديره انجمن يك جلد كلام ا... مجيد را به رسم يادبود و قدرداني به دبيركل سابق انجمن اهدا نمود.