معارفه دبیر کل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران

اصغر زارع نژاد دبیر کل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران امروز در محل انجمن در جمع کارکنان حاضر شد، وی به تبادل نظر و رایزنی نسبت به چالش ها و موضوعات پیش روی انجمن با محمد هادی موقعی، دبیر کل سابق انجمن پرداخت.

اصغر زارع نژاد دبیر کل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران امروز در محل انجمن در جمع کارکنان حاضر شد، وی  به تبادل نظر و رایزنی نسبت به چالش ها و موضوعات پیش روی انجمن با محمد هادی موقعی، دبیر کل سابق انجمن  پرداخت. همچنین بعد از آشنایی با کارکنان ضمن معرفی  فعالیت هر یک از واحدهای انجمن، هماهنگی های لازم جهت انتقال وظایف  و امور اجرایی به ایشان انجام گردید.

محمد هادی موقعی دبیر کل سابق انجمن با ابراز خرسندی از انتخاب شایسته آقای زارع نژاد که سابقه ی مدیر عاملی و سوابق اجرایی در صنعت لیزینگ  را در کارنامه خود دارد بیان کرد: تشکل‌های اقتصادی از نهاد‌های مردمی تلقی شده و دبیر کل به نیابت از هیأت مدیره انجمن وظیفه اجرای مصوبات هیئت مدیره را بر عهده داشته و هم اکنون این وظیفه به عهده جناب زارع نژاد می باشد.

وی برای هیأت مدیره‌،  اعضای انجمن و آقای زارع نژاد آرزوی موفقیت داشته و ابراز امیدواری کرد که انجمن ملی لیزینگ ایران بتواند برنامه‌های راهبردی جهت افزایش ضریب نفوذ اقتصادی صنعت لیزینگ در کشور را اجرایی نماید.

اصغر زارع نژاد نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان انجمن از زحمات و تلاش های انجام شده از ابتدای فعالیت انجمن تاکنون و دستاورد های آن برای صنعت لیزینگ  تشکر و قدر دانی نمود و ابراز امیدواری کرد که انجمن بتواند با حمایت اعضا و هیأت مدیره محترم مسیر خود را با موفقیت در توسعه و تعالی صنعت لیزینگ ادامه دهد.