انتصاب دبیر کل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران

اصغر زارع نژاد به عنوان دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران منصوب شد.

رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران اعلام کرد: نودمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در تاریخ  ۱۴۰۰/۴/۱۵ تشکیل شد و در این جلسه ضمن موافقت با استعفای محمد هادی موقعی، اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا اصغر زارع نژاد را به عنوان دبیر کل انجمن انتخاب نمود.

معلمیان ضمن آرزوی موفقیت برای زارع نژاد افزود: وظیفه خود می دانم از طرف تمامی اعضا هیات مدیره از زحمات دلسوزانه و مدبرانه موقعی تشکر وافر نمایم.

لازم به ذکر است اصغر زارع نژاد در حال حاضر عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و مدیرعاملی شرکت های لیزینگ ایران و سپهر پارس را در کارنامه خود دارد. / ایبنا