مدیرعامل جدید لیزینگ خودرو مهرآسا منصوب شد

دکتر محمدرضا ستایش مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ خودرو مهرآسا شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، دکتر محمدرضا ستایش مدیر عامل شرکت لیزینگ خودرو  مهرآسا شد.

مدیرعامل جدید شرکت لیزینگ خودرو مهرآسا، دانش‌ آموخته دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی است، محمدرضا ستایش دارای 27 سال سابقه ی اجرایی در حوزه ی اقتصادی می باشد، وی سوابقی چون قائم مقام مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو، معاونت مالی سرمایه گذاری خوارزمی، مدیرعاملی سرمایه گذاری سدید تدبیر، مدیرعاملی کارگزاری پارس ایده بنیان، معاونت اداری پشتیبانی ایران خودرو سازه را در کارنامه ی حرفه ای خود دارد.