تمدید مجوز فعالیت بهمن لیزینگ از سوی بانک مرکزی ج.ا.

مجوز بانک مرکزی
مجوز فعالیت شرکت بهمن لیزینگ یکی از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران به مدت یک سال از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد.

شرکت بهمن لیزینگ توانست با رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران و کارکنان پرتلاش و با پشتوانه اعتماد مشتریان مجوز فعالیت یک ساله خود را از بانک مرکزی دریافت کند.