نگاهی به صنعت لیزینگ در کشور چین

لیزینگ در چین
در بررسیِ صنعتِ لیزینگ جهانی و بر اساس معروف‌ترین و معتبرترین گزارش سالیانه White Clarke ، کشور چین بعد از آمریکا قرار دارد، که حجم لیزینگ آن سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار است.

در سال ۲۰۱۵ کشور چین به دلیل آسیب اقتصادی از چند جهت با مشکلات متعددی مواجه شد که این امر صنعت لیزینگ آن کشور را دستخوش مسائلی کرد این موانع عبارت بودند از: نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی، دارایی ثابت، بانک مرکزی سیاست‌های پولی جدیدی اتخاذ کرد که به تبع آن کاهش نرخ قیمت‌ها و رکود اقتصادی را در برداشت این موارد ریسک اعتباری شرکت‌های لیزینگ را افزایش داد.

در بررسیِ صنعتِ لیزینگ جهانی و بر اساس معروف‌ترین و معتبرترین گزارش سالیانه White Clarke ، کشور چین بعد از آمریکا قرار دارد، که حجم لیزینگ آن سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار است. با این حال صنعت لیزینگ و تامین مالی در چین همچنان در حال رشد است.

این فشار و بحران اقتصادی نه تنها باعث کاهش نرخ بهره شرکت‌های لیزینگ شد بلکه باعث کاهش تقاضا برای لیزینگ و جذاب‌تر شدن وام های بانکی گردید.

چین سیستم‌های نظارتی متفاوتی دارد، که بر‌اساس‌ آنها می‌توان سه نوع لیزینگ خارجی، مالی وdomestic pilot lessors را در آن تعریف کرد. لیزینگ داخلی و لیزینگ خارجی تحت مجوز دهی نهاد MOFCOM و لیزینگ‌های مالی تحت نظارت کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین یا CBRC که یک موسسه غیر بانکی مالی است، فعالیت می‌کنند.

به علت سختی دریافت مجوز فعالیت از CBRC  لیزینگ‌های خارجی و لیزینگ هواپیما حدود ۴۰ برابر شرکت‌های لیزینگ مالی فعال هستند. شرکت‌های لیزینگ مالی تمایل دارند که نرخ بهره پایین‌تر از لیزینگ‌های خارجی و هواپیمایی داشته باشند.

قراردادهای لیزینگ فروش در چین عبارتند از:

LGFVS، شرکت‌های بزرگ مرکزی و شرکت های دولتی هستند.

بیشترین حجم تامین مالی شرکت‌های لیزینگ چین به وسیله وام‌های بانکی انجام می‌شود که این شرکت‌های وابسته به بانک‌های چین دارای بیشترین سهم در سرمایه گذاری هستند.

از شرکت‌های لیزینگی مالیات بر ارزش افزوده، که نرخ مالیات بر درآمد در این کشور برابر با ۲۵درصد است، دریافت می‌گردد.

مهمترین وظیفه CBRC (‌کمیسیون تنظیم مقررات بانکی) تهیه قوانین نظارتی و تنظیم مقررات حاکم بر مؤسسات بانکی، اعطای مجوز تاسیس، تغییر و فسخ و تغییر کسب و کار مؤسسات بانکی، و غیره است.

لیزینگ چین را خطرات زیر تهدید می‌کند:

1-             خطرات اقتصاد کلان ۲- سیاست‌های حمایتی ضعیف ۳- اثرات ناامید کننده استراتژی‌های عملیاتی شرکت‌ها و ضعف در مدیریت ریسک اعتباری.

مهم‌ترین فرصت‌های صنعت لیزینگ چین: پایین بودن ارزش پول چین و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، بزرگترین صادرکننده در دنیا و در نتیجه توسعه لیزینگ کمک فروشی و غیره هستند.