آشنایی با شرایط لیزینگ خودرو در کانادا

لیزینگ خودرو در کانادا
در لیزینگ عملا خودرو برای شما نیست و شما این وسیله را برای یک مدت مشخص از خود شرکت اجاره می نمایید و بابت اجاره آن پولی پرداخت می کنید.

 

در کشور کانادا، زندگی بدون ماشین بدلیل شرایط آب و هوایی کمی دشوار است. 

در این کشور به سه روش میتوانید خودرو تهیه کنید:

  1. لیزینگ
  2. فاینانس
  3. کارکرده

لیزینگ:

در لیزینگ عملا خودرو برای شما نیست و شما این وسیله را برای یک مدت مشخص از خود شرکت اجاره می نمایید و بابت اجاره آن پولی پرداخت میکنید.

توجه داشته باشید که شما در پایان مدت قرارداد مختار هستید که خودرو را به کمپانی عودت بدهید و یا خودر را با قیمتی که از همان روز اول در قرار داد منعقد کرده اند، خریداری نمایید.

مزایای لیزینگ:

  1. شما می توانید بهترین مدل سال را به مدل صفر تحویل بگیرید و نگرانی بابت خرابی و ایراداتش نداشته باشید.
  2. پرداخت ماهیانه شما کمتر از حالت فاینانس است.
  3. به دلیل اینکه خودرو برای شما نیست، دیگر نگران بابت افت قیمت ناشی از تصادف و ... نیستید.
  4. نکته پر رنگ لیزینگ در کانادا این است که اگر قرارداد شما 5 ساله باشد، بعد از حدود دو سال می توانید خودرو مورد اجاره را به کمپانی تحویل داده و مدل جدیدتر همان خودرو را تحویل گیرید.

معایب لیزینگ:

  1. بدون داشتن اعتبار کافی به سختی قبول می کنند که خدمات ارائه دهند، مگر اینکه ضامن داشته باشید.
  2. در پایان مدت قرارداد لیزینگ، تمام قسمت های ماشین را بررسی می نمایند و اگر خسارتی وارد کرده باشید، هزینه اش را از شما دریافت خواهند کرد.