"ولغدر" صورت مالی میاندوره ای منتشر کرد

شرکت لیزینگ خودرو غدیر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) را منتشر کرد.