فروش ویژه انواع خودرو های سنگین با شرایط ویژه

شرکت واسپاری ملت شرایط فروش ویژه انواع خودرو های سنگین (گیناف، ماز، مازمان) سفارش کارخانه بنز آلمان را اعلام نمود.