قرارداد ارائه خدمات اقساطی «وایران» با شرکت صنام الکترونیک

شرکت لیزینگ ایرانیان اعلام نمود که ارائه کالا به صورت اقساطی در صنف موبایل و it توسط فروشنده به دارندگان حکمت کارت بدون اخذ وجه از طریق کارتخوان های حکمت صورت میگیرد.